Người viết nội dung AI tốt nhất

Người viết nội dung AI tốt nhất

Tạo nội dung độc đáo và được tối ưu hóa SEO cho blog, quảng cáo, email và trang web của bạn nhanh hơn gấp 10 lần và tiết kiệm hàng giờ làm việc.

Không cần thẻ tín dụng.
hero-image shape shape
Làm sao?

Làm thế nào nó hoạt động?

Bạn cần làm theo một số bước đơn giản để tạo nội dung của mình. Sử dụng AI và tiết kiệm thời gian của bạn.

1

Chọn một mẫu

Chọn một mẫu tạo nội dung. Nhiều mẫu có sẵn cho tất cả các nhu cầu của bạn.

2

điền vào mẫu

Nhập mô tả chi tiết về nội dung của bạn. Nói với AI những gì bạn muốn.

3

Nhận nội dung của bạn

Nhận nội dung chất lượng cao độc đáo. Nội dung không có đạo văn và bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu.

Hình ảnh

Trình tạo hình ảnh AI

Đây là hình ảnh AI được tạo mới nhất của chúng tôi.

ChatBot

Trợ lý trò chuyện AI

AI ChatBots sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu và trả lời các câu hỏi cũng như cuộc trò chuyện của bạn. Chatbots thực sự hữu ích vì chúng có thể cung cấp cho bạn trợ giúp tức thì và được cá nhân hóa.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại chatbot chuyên biệt trong nhiều ngành khác nhau. TRONG. Cố vấn mối quan hệ, Huấn luyện viên kinh doanh, Diễn giả tạo động lực, Huấn luyện viên cuộc sống, Luật sư, Bác sĩ, v.v.

Nói chuyện ngay
about-image
định giá

Kế hoạch giá của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các gói giá linh hoạt để phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Free Plan

Miễn phí
tính năng của  Free Plan
 • 32 Mẫu tài liệu AI
 • 10,000 Từ mỗi tháng
 • 50 Hình ảnh mỗi tháng
 • 0 Bài phát biểu thành văn bản mỗi tháng
 • 0 MB Giới hạn kích thước tệp âm thanh
 • Trò chuyện AI
 • 0 Bot trò chuyện AI
 • Ẩn quảng cáo

Trial Plan

Sự thử nghiệm
tính năng của  Trial Plan
 • 61 Mẫu tài liệu AI
 • 50,000 Từ mỗi tháng
 • 300 Hình ảnh mỗi tháng
 • 1,000 Bài phát biểu thành văn bản mỗi tháng
 • 100 MB Giới hạn kích thước tệp âm thanh
 • Trò chuyện AI
 • 11 Bot trò chuyện AI
 • Ẩn quảng cáo

Small Pack

$10
tính năng của  Small Pack
 • 1,000 Từ
 • 10 Hình ảnh
 • 5 Bài phát biểu thành văn bản

Large Pack

$20
tính năng của  Large Pack
 • 2,000 Từ
 • 20 Hình ảnh
 • 20 Bài phát biểu thành văn bản
shape
Câu hỏi thường gặp

Bất kỳ câu hỏi? đã trả lời

Ở đây, chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất về sản phẩm của chúng tôi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer vestibulum rhoncus libero ut condimentum. Etiam pretium diam odio, vitae varius dolor tristique quis. Fusce sodales dolor commodo iaculis vehicula. Maecenas laoreet leo massa, ut sagittis nulla pellentesque vel. In hac habitasse platea dictumst. In rhoncus vehicula tristique. Fusce auctor iaculis ornare. Duis condimentum est non massa lobortis, quis pellentesque nisi pulvinar. 

Our AI is made for supporting online writers and content creators. Including but not limited to business, marketing copy, technology, blogs, articles, and personal texts. The text will provide readers with valuable insights that they can use to improve their lives or grow their businesses.

 

BirdyBot has the potential to help you build your brand and audience in a number of ways. With the help of AI, you can create better content by understanding what topics are popular among your target audience and identifying opportunities. Copy generated by AI can be used to improve website SEO and increase clickthrough rates on marketing emails. Ultimately, using AI technology can help you create content that is more relevant to people's interests and reach a larger audience.

 

BirdyBot is a tool made for content creation for well-written content for websites and blogs. Once the AI has generated a topic, it will then create content based on this information which can be published on your website or blog article.

 

Pretty much, yes. The generated text is ready to be published but facts needs to be fact checked and maybe changed to match your reach your writing style. The tool is a content generation tool and not a fact tool. However, our AI-writer is an intelligent tool that will save you time.

 

An AI can help content creators by providing them with data on what is and isn’t working with their audience. It can also provide insights into what topics or styles of content are popular among certain demographics, as well as suggest new ideas for content based on past performance.

 

Content creators can save time using AI for their work by automating tasks that are repetitive or timeconsuming. For example, a content creator could use AI to help them create a list of relevant keywords based on a topic, or to automatically generate summaries of articles.

 

Content creators can use AI writing assistants to boost their performance by providing feedback on content and helping to improve the overall quality of writing. Additionally, AI writing assistants can help identify potential plagiarism in content and provide suggestions for improvement.

 

Content creators can use AI writing assistants to help boost content delivery. By using these tools, writers can create higher quality and more engaging content in a shorter amount of time. Additionally, AI writing assistants can help identify potential issues with written content and suggest ways to improve it.

 

Content creators can use AI writing tools to help them reach their goals by automating the process of creating and editing content. This can free up time for content creators to focus on other tasks, such as marketing or audience engagement. Additionally, AI writing tools can help improve the quality and accuracy of content.

 

A content creator can use an AI writing tool to help them serve more customers by providing them with automated content creation. This can free up time for the creator to focus on other tasks, such as customer service or product research. Additionally, using an AI writing tool can help ensure that all content is high quality and compliant with search engine optimization (SEO) best practices.

 

AI writing tools can help content creators get better SEO results by identifying relevant keywords and helping to optimize content around those terms. The tool can also help identify potential areas of improvement for the website or article, such as improving title tags or adding more internal links.